Leasing pracovníků

Leasing pracovníků

Tato nabídka je adresována firmám, jejichž kádrové potřeby jsou pouze krátkodobé a kterénechtějí nést zátěž s právními i finančními závazky, jež jsou spojeny se zaměstnávánímpracovníků.

Zapůjčujeme pracovníky na základě dohodnutých potřeb, kteří jsou formálně spojenije odpovědna za správné mzdové vyrovnání, zaplacení veškerého pojištění a odvod daní.druh a místo práce, a kontrolujete provedení. Zaměstnavatelem zůstává firma ARPRO, a tatopracovní smlouvou s naší agenturou. Vy, jako náš partner, vyznačíte dočasnému zaměstnanci

Realizace služeb pracovního leasingu – etapy spolupráce

  • Po obdržení všech požadavků od zákazníka vybíráme odpovědné osoby pro zadanou práci.
  • Vypracujeme smlouvu o spolupráci na základě domluvených požadavků.
  • ARPRO vysílá na základě dohodnutých požadavků pracovníky k vykonání práce dle příkazůsmluvního partnera.
  • Závazky vyplývající ze zaměstnávání osob (pojištění, lékařské prohlídky, mzdové záležitosti)spočívají na naší firmě ARPRO, jakožto řádného zaměstnavatele.
V současné době zprostředkujeme leasing pracovníků na území Polska, Německaa, Česka.