Zprostředkování práce

Nabízíme, na základě požadavků klienta, vyhledání pracovníků dle zadaných parametrů apotřeb zákazníka.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou jednou z nejdůležitějších částí každé společnosti,je velmi důležité vyhledat takové pracovníky, kteří budou odpovídat potřebám firmy,ve které budou pracovat. Nábor takových sil je náročný proces, a proto je dobré využítslužeb profesionální agentury, která má dlouholeté zkušenosti v oboru.

Jsme schopni nabídnout Vám pracovníky všech oborů, jak kvalifikované, taki nekvalifikované (inženýry, lékaře, stavební dělníky… apod.).

Příklad spolupráce při náboru pracovních sil - jednotlivé etapy:

 

  • Zákazník nám pošle poptávku, ve které důkladně specifikuje potřebnou kvalifikaci a početpracovníků, pracovní podmínky a platy, jež budou zaměstnancům nabídnuty.
  • V další etapě vybereme kandidáty z naší základny pracovníků, popřípadě provedeme náborz externích zdrojů, dle zadání zákazníka.
  • Po shromáždění odpovědného počtu pracovníků vysíláme zákazníkovi osobní informacekaždého kandidáta.
  • Na základě získaných informací si zákazník vybere osoby, které mu vyhovují. Na základě toho,se spojíme s oběma stranami a dohodneme spolupráci.
  • Po odsouhlasení z obou stran vyhotovíme veškeré formality (vyhotovení smlouvy, lékařsképrohlídky, rozvázání poměru) a vyšleme pracovníky k zákazníkovi.
  • V průběhu spolupráce se zákazníkem jsme neustále v kontaktu a jsme připraveni pomocis jakýmkoliv problémem.
Rozsah naší spolupráce je domlouván individuálně dle potřeb smluvního partnera. Můžetenám zadat nábor dle výše uvedeného příkladu tak i nestandartní formu náboru.