ARPRO

ARPRO Sp. z o.o.

Aleja Wiśniowa 55A, 53-508 Wrocław

NIP 897 170 57 76

KRS: 0000240038

REGON: 020094385

tel 0048 71 341 23 53

e-mail: arpro@arpro.pl

 

Představenstvo

Arkadiusz Chwaścik

Wojciech Bednarek

 

PředstavenstvoPředstavenstvo