Formularze

Zgłoszenie do kasy chorych DAK

Zgłaszając się do kasy chorych DAK wypełniamy wniosek według załączonego wzoru. Po około 2 tygodniach otrzymujemy dokumenty z kasy chorych, potwierdzenie ubezpieczenia, nr ubezpieczenia oraz informację o płatności do kasy chorych. Kasa chorych DAK pobiera miesięczną opłatę w wysokości 8 EURO. Pieniądze należy przelać na rachunek kasy chorych:

Przelew z konta polskiego:

Nazwa kontrahenta:
DAK
Adres kontrahenta 10179 Berlin, Brückenstr. 5 A
Nazwa Banku kontrahenta Commerzbank Hamburg
Nr konta IBAN DE 55200400000622942100
Kod Banku Swift/BIC COBA DE HH
Tytuł przelewu                            . ZAWSZE NR UBEZPIECZENIA ,który jest na karcie ubezpieczeniowej  i polisie


Przelew z konta niemieckiego:

Nazwa kontrahenta DAK
Adres kontrahenta 10179 Berlin, Brückenstr. 5 A
Nazwa Banku Commerzbank Hamburg
Nr konta 622942100
BLZ 20040000
Verwendungszweck/tytuł przelewu ZAWSZE NR UBEZPIECZENIA ,który jest na karcie ubezpieczeniowej  i polisie.

 

Pliki do pobrania:

pdf DAK_wniosek_str1 pdf DAK_wzor_str1

pdf DAK_wniosek_str2 pdf DAK_wzor_str2

powrót do archiwum